Nordre Tangvej i Dragør...........Webmaster: Dines Bogø

Nordstranden:: Generelt

Pianisten Carol Conrad (se artiklen her) fortalte, at hun på et tidspunkt boede på Nordre Tangvej. I forrige årtusinde boede to markante personer på den gamle vej, som Store Maglebys gartnere brugte, når de hentede tang.

Nordre Tangvej i Dragør - Dines Bogø
16. marts 2003. Udsigten ad Nordre Tangvej. Da Charles Hansen opførte "Villa Fyrbakken" i 1900 gik grunden helt til Strandstien, der skimtes i baggrunden. (Foto: Dines Bogø).Skovtrolden


På Nordre Tangvej, hvor Carol Conrad har boet, havde fabrikant Charles Hansen i forrige årtusinde sit sommerhus. Det var opført på den lange grund, som han udstykkede fra "Villa Fyrbakken".

Han blev selvfølgelig kaldt "Skovtrolden", da hans sommerhus hed "Skovhytten" og den lå inde i den lille lund, der dengang var ud for Øresunds Allé.

Nordre Tangvej i Dragør - Dines Bogø
Charles Hansen opført i 1900 "Villa Fyrbakken" på hjørnet af Nordre Strandvej og Nordre Tangvej. I 1917 udstykkede han den lange grund, som han havde ned til Strandstien. På en større parcel (Ndr. Tangvej 6) midt på vejen opførte han et mindre sommerhus, som han kaldte "Skovhytten". I 1927 var han medstifter af Dragør Borgerlige Skyttelag.

Han byggede villaen Fyrbakken i 1901 (ofte omtalt som "Knud Sadolins villa"). I dag er Charles Hansen, nok mest kendt for, at være medstifter af Dragør Borgerlige Skyttelag i 1927.

Ældre huskede også fabrikanten, fordi han altid uanset vejret cyklede til og fra sit kontor i København.

Endnu ældre huskede, da Charles Hansen anlagde haven på "Fyrbakken".

Nordre Tangvej i Dragør - Dines Bogø
1929 ved skydebanen på Nordre Mole. Parantes angiver året for udnævnelse til fuglekonge. Fra venstre: Klichefabrikant Charles Hansen (1927), Landsretssagfører Carl Bryld (1930), Revisor Frederik Engelbrechtsen (1929), Disponent Knud Werner Sørensen (1928).

Sammen med vennen gymnastikpædagog J.P. Müller arbejdede de nøgne, da de anlagde haven. Det sidste passede ikke fruerne i Den gl. Bydel. De var forargede.

De mente også, at der var meget langt at gå, helt ud til enden af Grushullerne, bare for, at få et glimt af de nøgne mænd.Roda Hoffmann


På en anden grund ved siden af "Skovtrolden" havde ægteparret Hoffmann (Uniformer. Kgl. Hofskrædder) deres sommerhus.

Fru Roda Hoffmann tilbragte hele sommeren i Dragør. En glad og festlig dame i fyrrene, der gerne inviterede venner og bekendte på besøg.

Var det mange, lejede hun et par busser til transporten. Gæsterne hyggede sig i haven eller på havnen med forskellige opfindsomme lege. Der blev danset og fru Hoffmann, der bestemt kunne tage for sig, sikrede, at ingen tørstede.

Nordre Tangvej i Dragør - Dines Bogø
Kort fra ca. 1920 på Dragør Vandværk. Skovtroldens sommerhus ud for Øresunds Allé er ikke indtegnet. Der var vist ikke indsendt tegninger af huset til Dragør kommune. Hoffmanns grund er den smalle med murermester Jens Peter Arunung som nabo.

I eftersommeren 1943 havde hun en særlig gæst i en længere periode.

Marineofficer, kaptajnløjtnant Erik Stærmose skulle efter hæren og flådens opløsning den 29. august 1943, undersøge transportmuligheder til Sverige. Han flyttede ind hos fru Hoffmann i Dragør. Han gik til havnen, hvor han hos fiskerne undersøgte transportmulighederne.

Nordre Tangvej i Dragør - Dines Bogø
Fra maj 1945 bragte Billed Bladet mange reportager om Modstandsbevægelsens aktiviteter i de foregående fem år. Her fortæller man om illegal gruppe, der holdt til i Igels Bar i Studiestræde. Kaptajnløjtnant Erik Stærmose er nr. 2 fra højre. Navne på alle er kendt. I litteraturen er foto ofte anvendt med forkert angivelse af personnavne, fordi det skulle passe ind i forfatternes historier.

Mange officerer gik ind i modstandsbevægelsen i Danmark og andre blev kaldt til opgaver i Sverige og England.

Erik Stærmose fortalte mig nærmest med tårer i øjnene af grin, at han aldrig senere har hyggede sig så meget. Han var helt ked af, da han blev beordret videre fra Dragør til nye opgaver i Sverige.